کاربر ehsanmirakhourli

فعالیت توسط ehsanmirakhourli

امتیاز: 151 امتیاز (رتبه بندی #3)
سوالات: 0
پاسخ ها: 7
دیدگاه ها: 2
آمار امتیازدهی: 6 سوال, 7 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 8 امتیازات مثبت, 5 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 5 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...